2013-02-10

 

Underlag från Undenäs och Tiveds socknar

Detta underlag utgörs av avskrifter ur kyrkböcker och andra historiska källor från Undenäs och Tiveds socknar. Motsvarande underlag samt ytterligare uppgifter finns också på en CD-skiva. Huvuddelen av underlaget har sammanställts av Rune Johansson, Ljungvägen 4, 542 32 Mariestad, tel 0501-15682, e-post rune@undenas.se, som också säljer CD-skivan. Födelse-, vigsel- och dödböcker för Tiveds socken har sammanställts av Irene och Lars-Åke Fredriksson i Töreboda. Den senaste dödboken för Undenäs socken har sammanställts av Rune Larsson, Tibro.

Arbetsinsats för registrering av underlaget uppgår till cirka 6000 arbetstimmar. Uppgifterna utgör avskrifter ur källmaterialet och är således andrahandsuppgifter. Stora delar av det aktuella källmaterialet är kladdigt och svårläst. Fel kan förekomma på grund av feltolkning eller felskrivning vid registreringen. Där tolkning har varit särskilt svår eller omöjlig har detta angivits med frågetecken (?) eller punkter (...).

Större delen av underlaget är på grund av tidsbrist inte kontrolläst, så meddela gärna noterade fel! Kontrollera alltid uppgifterna i källmaterialet, innan de slutgiltigt används i forskningssammanhang. Underlaget ger en bra hjälp för att lätt hitta uppgifterna i källmaterialet. Även fel i källmaterialet förekommer.

Underlaget är ingen komplett registrering av alla uppgifter i källmaterialet. Exempelvis har normalt inte vittnen vid dop och vigsel registrerats. Källmaterialet kan således ge ytterligare information.

Filerna med underlag kan hämtas via länkarna nedan och öppnas med program, som kan läsa Excel-filer. Förutom Office-programmet Excel finns flera gratisprogram, som kan läsa dessa filer. Gratisprogrammen, t ex Openoffice, kan hämtas på nätet.

Enkla eller kombinerade sökningar kan lätt göras i underlaget, t ex på enskilda stavelser, namn, ort och/eller datum. Namnen är normerade, dvs enhetligt stavade i någorlunda modern tappning för att underlätta sökningar. Källmaterialet kan ge besked om använd stavning på namnen, även om den däri ofta växlar även för enskilda personer.

Underlag med länkar till Excel-fil 

Innehåll Länk
   
Födelse- och dopböcker  
* Undenäs födda 1689-1938 Und fodda 1689-1938.xls
* Tived födda 1848-1931 Tived fodda 1848-1931.xls
   
Vigselböcker  
* Undenäs vigda 1689-1938 Und vigda 1689-1938.xls
* Tived vigda 1848-1938 Tived vigda 1848-1938.xls
   
Död- och begravningsböcker  
* Undenäs döda 1689-1946 Und doda 1689-1946.xls
* Tived döda 1848-1924 Tived doda 1848-1924.xls
   
Flyttlängder  
* Undenäs in- och utflyttade, vissa år 1703-1899 Und flytt 1703-1899.xls
   
Ortregister  
* Undenäs ortregister till husförhörslängder och folkräkningar 1900-1930 Und ortreg.xls
* Tived ortregister till husförhörslängder Tived ortreg.xls
   
Övrigt  
* Skattelängder etc 1564-1708 Und diverse.xls
* Bouppteckningsregister 1738-1860 boureg.xlsx
* Emigranter från Undenäs Und emigrant.xls
* Emigranter från Tived Tived emigrant.xls
* Soldater i Undenäs Soldat.xls
* Bebyggelse i Undenäs och Tived 1953 bebyggelse1953.xls