Glasplåtar

Albumet innehålller kort skannade från glasplåtar. De är tagna framför allt under 1920-talet av Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult. De allra tidigaste kan vara tagna av hans bror Eskil Johansson. De flesta korten är från Svanhult och angränsande byar.
Kontaktperson: Rune Johansson, svanhult@gmail.com
A001 Bertil Johansson, Svanhult. År 1924,  A002 Syskonen Bertil och Gunhild Johansson, Svanhult  A003 Bostadshuset vid Gärdstorp, Bocksjö, Undenäs. Här bodde Emil och Elin Karlsson med dottern Maj-Britt. Elin var syster till Gunnar i Frambo, Tived. Emil var auktionist. År 1924.  A004 Skogvaktaren Sven Gösta Johansson från Kopparhult med hustru och son. Sven Gösta var född 1923 i Höghult, bror till Karl Erik i Kopparhult. År 1924. 
A005 Okänt barn.  A006 Signe Johansson i Granvik, Undenäs, troligen med sonen Gunnar. Hon var född 1914 i Kopparhults kvarn, Tived. Signe var syster till Ingrid Johansson och Nanna. År 1924.  A009 Fallet, Havsmon, Undenäs. År 1924.  A010 Från vänster mjölnare Lars Hermansson, Svanhult, född 1900 i Slöta; ev hans hustru Rut, född 1906 i Lekemofallet, Undenäs och syster till Karl Larsson, Svanhult; i mitten Karl Larsson, Svanhult, och till höger om honom hans hustru Gunhild. Eventuellt Einar Rolander och längst till höger Skräddare-Lottens son Karl Andersson i Svanhult, f 1908, Övrig okänd. År 1924. 
A007 Till vänster Gunhild Johansson i Solbacken, Svanhult, övriga okända. År 1924.  A008 Okänd. År 1924.  A011 Mannen i keps är Frans i Stackabacken, Tived. Nr 2 från vänster är Anders Källstrand i Ösjö, Tived; nr 3 Johan Källstrand i Ösjö; nr 4 okänd (ev Karl Persson i Vägen). Kvinnan till vänster Hulda i Ösjöängen, kvinnan till höger Anders Källstrands hustru. År 1924.  A012 Henning Eriksson i Kvarnsjöbacken, Tived. Han var född 1901 i Viby (T). År 1924. 
A013 Eventuellt Ösjöängen, Tived. Hulda i mitten. Hennes make Adel kom från Kråkvattnet, han timrade hus. Till höger Huldas dotter. År 1924.  B001 Henning Eriksson i Kvarnsjöbacken, Tived. Han var född 1901 i Viby (T). Hösten 1925.  B003 Henning Eriksson, Hennings mor Fina och Finas dotterdotter Anna, mor till Bertil i Backen. Alla bodde i Kvarnsjöbacken, Tived. Troligen 1920-talet.  B007 Skomakaren Karl Andersson i Källefall, Tived, med hustru Ellen. Troligen 1920-talet. 
B008 Skomakaren Karl Andersson och hans hustru Ellen står framför stugan. Bilden är tagen från vägen mellan Kvarnsjöbacken och Vägen-Ösjö. Troligen 1920-talet.  B009 Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult. Mannen är hennes blivande make Ivar Axelsson. De bodde senare i Mjölkliden, Hanken. Troligen 1920-talet.  B010 Västra Kvarnsjöbacken, Tived. Det gamla huset sett från sydväst. Före ombyggnaden. Troligen 1920-talet.  B011 Bostadshuset i Igelstad Nolgården 1:4, Undenäs. Troligen 1920-talet. 
B012 Evald Hammarström och Agnes Andersson, g Eriksson till vänster och Evalds bror Karl Hammarström och Gurli Ragnhild Viktoria till höger. Bilden är tagen utanför bostadshuset vid Igelstad Nolgården 1:4, Undenäs. Gurli blev sedam gift med Torsten Andersson i Svanhult. Hon bodde hos Spångbergs i Igelstad. Troligen 1920-talet.  B013 Skomakaren Karl Andersson och hans hustru Ellen står framför stugan. Bilden är tagen från vägen mellan Kvarnsjöbacken och Vägen-Ösjö. Troligen 1920-talet.  B014 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult, Undenäs, med sin fina cykel. Troligen 1920-talet.  B015 Josef och Adele Ahlsten. De bodde i Svanhults kvarn, Undenäs. Troligen 1920-talet. 
B016 Bröderna Evald och Karl Hammarström, Skeppshult. I mitten Agens Eriksson och Gurli Ragnhild Viktoria. Gurli bodde hos Spångbergs i Igelstad. Troligen 1920-talet.  C002 Bertil Johansson som militär. Han gör honnör. Bilden är troligen tagen öster om hans hem i Solbacken, Svanhult, Undenäs. År 1927.  C003 Bertil Johansson som militär. Han sitter troligen utanför sitt hem i Solbacken, Svanhult, Undenäs. I bakgrunden en grind mot gamla landsvägen öster om bostadshuset. År 1927.  C004 Sör-Alfred Anderssons barn i Sörgården, Svanhult. Från vänster Jenny, f 1921; Elsa, f 1914; Alice, f 1918 och Hanna, f 1922. År 1927. 
C005 Okänt barn. År 1927.  C007 Till vänster Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult; till höger Sör-Elsa Andersson, Sörgården, Svanhult. År 1927.  C008 Till vänster Sör-Elsa Andersson, Sörgården, Svanhult; till höger Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult. År 1927.  C009 Kjell Lennart Folke Karlsson vid bilen. Han var född 1909 och bodde i Havsmons handel, Undenäs. År 1927. 
C010 Hermans barn Folke och Märta Svensson i Kopparhult, Tived. År 1927.  C011 Hermans barn Folke och Märta Svensson i Kopparhult, Tived. År 1927.  C012 Hermans barn Folke och Märta Svensson i Kopparhult, Tived. i bakgrunden ses ett bostadshus mitt i byn. År 1927.  C013 Bostadshuset i Solbacken, Svanhult, Undenäs. Sett från nordväst. År 1927. 
C014 Gottfrid Eriksson i Sånna, Ösjö, Tived. År 1927.  C015 Troligen (Ule-)Gunnars tös i Uggletorp, Undenäs. Namn ev Greta. Hon hade i så fall en bror som hette Otto. År 1927.  C016 Gunnar i Hemmet, Undenäs, med sin ko. Den 16 oktober 1927.  C017 Anni i Hemmet, Undenäs, med en ko. Den 16 oktober 1927. 
C018 Anni i Hemmet, Undenäs, med en katt i knät. År 1927.  D001 Familjen Alfred Andersson i Sörgården, Svanhult. Från vänster Elsa, Jenny, mamma Ellen, Hanna, pappa Båt-Alfred samt Alice. Troligen 1920-talet.  D002 Sör-Elsa Andersson, Sörgården, Svanhult. Troligen 1920-talet.  D003 Gunhild och Karl Larsson i Svanhult, Undenäs. Troligen 1920-talet. 
D004 Solbacken, Svanhult, Undenäs. Bostadshuset sett från gamla vägen i öster. Troligen 1920-talet.  D005 Okänt barn. Troligen 1920-talet.  D006 Solbacken, Svanhult, Undenäs. Bostadshuset sett från öster. Troligen 1920-talet.  D007 Astrid Helena Andersson (Axelsson) var dotter till Axel Emil och Alma Kristina Andersson. Hon bodde i Svanhult, 1918-1932. Hon gifte sig 1936 med med fotograf Gösta Jonsson och bosatte sig därefter i Vitebärnsholm nära Gårdsjö i Gullspångs kommun. Troligen 1920-talet. 
E001 Uthuset vid Solbacken, Svanhult, Undenäs. Dörrar från vänster: vedbod (delvis skymd), fädel för ko, gris och höns, lada med ränne över angränsande utrymmen, och längst till höger verkstad. Staketet går längs med gamla vägen öster om bostadshuset. Omkring 1919.  E002 Undenäs ålderdomshem. Omkring 1919.  E003 I mitten Skräddar-Arvid Andersson i Åstorpslyckan, Svanhult, son till Skräddar-Alfred och Lotten. Han var född 1903. Okända damer. Omkring 1919.  E007 Bröderna Hugo och Einar Rolander, Affären, Svanhult, samt Eskil Johansson, Solbacken, Svanhult, spelar. Omkring 1919. 
E008 Bild tagen i backen vid Solbacken, Svanhult, Undenäs. I främre raden syskonen Bertil och Gunhild Johansson, Solbacken. I bakre raden eventuellt syskonen Eskil och Edit Johansson, Solbacken. Okänd till höger. Uthus skymtar lite i bakgrunden. Omkring 1919.  E009 Troligen Eskil Johansson, Solbacken, Svanhult, Undenäs. Omkring 1919.  E010 Eskil Johansson, Solbacken, Svanhult, Undenäs, med cykel framför bostadshuset. Omkring 1919.  E011 Bostadshuset vid Solbacken, Svanhult, Undenäs. År 1919. 
E012 Eskil Johansson, Solbacken, Svanhult, Undenäs. Omkring 1919.  E013 Eskil Johansson, Solbacken, Svanhult, Undenäs. Omkring 1919.  E014 Till höger Edit Johansson i Solbacken, Svanhult, Undenäs. Omkring 1919.  E015 Axel Emil Andersson med hustrun Alma, f Abrahamsdotter, samt deras barn från vänster Torsten, Astrid Helena och Knut. De bodde i Svanhult, Undenäs, 1918-1937. Bostadshuset ses i bakgrunden. De sålde gården till Einar Rolander. Bilden troligen från ca 1921. 
F001 Edit Johansson i Solbacken, Svanhult År 1927.  F002 Henning Eriksson i Kvarnsjöbacken, Tived. År 1927.  F005 Karl Andersson i Lillängen, Undenäs. År 1927.  F007 Axel Emil Andersson med sin häst.. Han bodde med sin familj i Svanhult, Undenäs, 1918-1937. År 1927. 
F008 I mitten på bilden står Axel Emil Andersson med hustru Alma Kristina. Närmast till höger om dem står dottern Astrid Helena. Längst till vänster står sönerna Knut (utan rock) och Torsten. Flickan längst till höger är okänd, eventuellt Henning Alstens dotter. Axel Emil med familj bodde i Svanhult från 1918 till mitten på 1930-talet. År 1927.  F009 Vedhuggning. Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult. År 1927.  F010 Troligen (Ule-)Gunnars tös i Uggletorp, Undenäs. Namn eventuellt Greta. Hon hade i så fall en bror som hette Olle. År 1927.  F011 Henning Persson i Ösjöängen, Tived. Han var vaktmästare i Vägens missionshus. År 1927. 
F012 Henning Persson i Ösjöängen, Tived. Han var vaktmästare i Vägens missionshus. År 1927.  F013 Skomakaren Jakob Andersson med fru Kristin i Svanhult, Undenäs. År 1927.  F014 Skomakaren Jakob Andersson med hustru Kristin i Svanhult, Undenäs. År 1927.  F015 Anni och Gunnar i Hemmet, Undenäs, till vänster. Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult, till höger. År 1927. 
F006 Ivar Andersson i Ängkärr, Tived. Han var speleman och spelade dragspel på dansbanor. År 1927.  G002 Bertil Johansson, Svanhult. År 1923-24  G003 Tilda Ring i Svanhult. Hon var dövstum. År 1923-24  G005 Bertil Johansson i Solbacken, Svanhult, Undenäs. Vedsågning. År 1923-24 
G007 Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult. På ovala tavlan bakom henne ses Eskil Johansson, Solbacken. År 1923-24  G008 Okända. År 1923-24.  H002 Okända. Eventuellt familj vid Kopparhults kvarn. Omkring år 1929.  H004 Ivar Andersson i Ängkärr, Tived. Eventuellt brodern Karl i Lillängen, Undenäs. Omkring år 1929. 
H005 Adele Ahlsten, Svanhults kvarn, Undenäs, Omkring år 1929.  H006 Adele Ahlsten, Svanhults kvarn, Undenäs. Omkring år 1929.  H007 Bostadshuset vid Solbacken, Svanhult, Undenäs, sett från sydost. Omkring år 1929.  H009 Svanhults kvarn. Ahlstens elektricitetsverk och kvarn i Svanhult, Undenäs, under byggnation. År 1929. 
I003 Troligen systrarna Elin och Rut Larsson i Lekemon/Svanhult, Undenäs i vinter och snö. År 1924.  I004 Avfotografering av förstoring. Okända. År 1924.  I005 Bröderna Frans och Otto Augustsson i Stackabacken, Tived. År 1924.  I006 Gustafs pojk i Spåndalen, Undenäs. Troligen  Gustaf Harry Kornelius Jansson, född 1921. År 1924. 
I007 Okänt barn. År 1924.  I008 Okända. Troligen många Källstrand. År 1924.  H010Negativ Längst till vänster eventuellt Sör-Elsa Andersson, Sörgården, Svanhult. I mitten Evald Hammarström, Skeppshult. Övriga okända. Omkring år 1929.  I010 Kvinnan med hunden kan eventuellt vara syster till Karl-Erik i Koppahult, Tived. År 1924. 
I014 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult, Undenäs. År 1924.  I001 Ture Johansson i bersån. Ture i Mostugan, Havsmon, Undenäs. År 1924.  J001 Syskonen från vänster Gunhild, Bertil och Edit Johansson, Solbacken, Svanhult. Troligen 1920-talet.  J002 Eventuellt Karl i Spjuta (Åtorp, Undenäs) med häst. Troligen 1920-talet. 
J003 Troligen Torsten Andersson (Axel Emils son) i Svanhult, Undenäs, med Häst. Troligen i början av 1920-talet.  J007 Edit Johansson, Solbacken, Svanhult, Undenäs. Troligen 1920-talet.  J008 Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult, Undenäs. Troligen 1920-talet.  J009b Okänd. Troligen 1920-talet. 
J010 Okänd familj. Troligen 1920-talet.  J011 Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult, Undenäs. Troligen 1920-talet.  J013 Utsikt från Solbacken, Svanhult, Undenäs, ut mot Unden och gårdarna i byn. Troligen 1920-talet.  J014 Troligen vid Lillesjön, Svanhult, Undenäs. Okänd kvinna. Troligen 1920-talet. 
J015 Karl Andersson, son till Lotten och Skräddar-Alfred i Svanhult, Undenäs. Troligen 1920-talet.  J016 Eventuellt en Jönköpingspredikant på besök hos Skräddar-Alfred och Lotten Andersson i Svanhult, Undenäs. Troligen 1920-talet.  J017 Okända. Troligen 1920-talet.  K002 Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult. Bilden är tagen vid muren vid Solbacken, i bakgrunden ses taket på källaren. Troligen 1920-talet. 
K003 Larssons i Svanhult, Undenäs. Bostadshus och uthus. Troligen 1920-talet.  K004 Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult. Troligen 1920-talet.  K005 ruppbild, troligen från ålderdomshemmet i Undenäs. Mannen med skägg eventuellt Låsa-Petter i Svanhult, Undenäs. Troligen 1920-talet.  K006 Okända. Troligen 1920-talet. 
K007 Erik Gustaf Johansson, Solbacken, Svanhult, och eventuellt Sara i Mostugan, Havsmon, Undenäs. Bilden är tagen vid Solbacken, Svanhult. Troligen 1920-talet.  K008 Troligen målaren Ture i Mostugan, Havsmon, Undenäs. Troligen 1920-talet.  K009 Edit johansson i Solbacken, Svanhult, Sara i Mostugan, Havsmon, och Edits far Erik Gustaf Johansson i Solbacken, Svanhult, Undenäs. Troligen 1920-talet.  K010b Till vänster står Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult. Till höger står Ture i Mostugan, Havsmon. Paret i mitten är eventeullt Gunhilds far Erik Gustaf Johansson och Sara i Mostugan, Havsmon. Troligen 1920-talet. 
K011 Från vänster Gunhild, Bertil och deras far Erik Gustaf Johansson, alla från Solbacken, Svanhult. Till höger eventuellt Sara i Mosutgan, Havsmon. Troligen 1920-talet.  K013 Okänd. Troligen 1920-talet.  L001b Dräng i Malmslätt, Östergötland. År 1924.  L002 Troligen anställda vid Malmslätt, Östergötland. Mannen längst till vänster hette Vallberg. År 1924. 
L004 Stadsmiljö i Hjo. År 1924.  L005 Gatai i Hjo. År 1924.  L007 Målarkollegan Vallberg på balkong. År 1924.  L008 Troligen en grupp av godtemplare i Hjo. År 1924. 
L009 Okända. År 1924.  L010b Troligen Rut och Greta, okända efternamn. År 1924.  L011 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult sitter längst till höger. Övriga okända. År 1924.  L012 Okända. År 1924. 
L014 Okända. År 1924.  M001 Okänd. Troligen 1920-talet.  M002 Okända. Troligen 1920-talet.  M003 Eventuellt Torsten Andersson vid Nolgården, Svanhult, Undenäs till vänster. Den andre är okänd. Troligen 1920-talet. 
M004 Okända. Troligen 1920-talet.  M005 Okänd familj. Troligen 1920-talet.  M006 Okända barn. Troligen 1920-talet.  M007 Okänd. Troligen 1920-talet. 
M008 Eventuellt Axel Emil Anderssons söner Knut och Torsten i Svanhult, Undenäs. Troligen 1920-talet.  M009 Ingeborg Persson i Ösjöängen, Tived. Hon var född 1906 i Tivedstorp. Hon är mor till Inger Persson i Ösjöängen, Tived, hustru till Henning Persson. Troligen 1920-talet.  M010 Okänd. Troligen 1920-talet.  M011 Eventuellt Henning Perssons hus i Ösjöängen, Tived. Troligen 1920-talet. 
M012 Okänd. Troligen 1920-talet.  M013 Okända. Troligen 1920-talet.  N001 Okända barn. Troligen 1920-talet.  N002 Okända barn. Troligen 1920-talet. 
N004 Karl Hammarström i Skeppshult, Undenäs. År 1926.  N005 Okänt hus. Notering på baksidan: Halvid. År 1926.  N007 Eventuellt två av Adolf Gustafssons pojkar i Friskelstorp, Undenäs. En hette Evert. År 1926.  N008 Bostadshuet i Solbacken, Svanhult, Undenäs. År 1926. 
N009 Eventuellt Ivar Andersson i Ängkärr, Tived, eller hans bror Karl Andersson i Lillängen, Undenäs. År 1926.  N012b Okänd. År 1926.  O001 Undenäs ålderdomshem. Troligen 1920-talet.  O002 Undenäs ålderdomshem. Troligen 1920-talet. 
O003b Bostadshuset i Solbacken, Svanhult, Undenäs. Troligen 1920-talet.  O004 Okänd. Troligen 1920-talet.  O005 Kvarnsjöbacken, Tived. Troligen 1920-talet.  O006 I mitten Kjell Karlsson, Havsmon, Undenäs, son till handlare Oskar Karlsson.Övriga okända. 
O007 Två bröder från Spjuta (Åtorp), Undenäs. Stående David Eriksson i Spjuta. Sttande eventuellt Oskar. Troligen 1920-talet.  O008 Okända. Troligen 1920-talet.  O010 Till vänster Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult, som löser ut kameran med ett snöre. Till höger Evald Hammarström. I mitten Karl Hammarström. Troligen 1920-talet.  O011 Vinterbild på Solbacken, Svanhult, Undenäs, med den gamla källaren. Huset är sett från nya landsvägen i väster. Troligen 1920-talet. 
O012 Okänt barn. År 1925.  O013 Kjell Karlsson, född 1909 i Mon, Havsmon, Undenäs. Son till handlare Oskar Karlsson.  O014 Okänt barn. År 1925.  O015 Längst till vänster Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult. Till höger eventuellt Evald Hammarström, Skeppshult. Övriga okända. År 1925. 
O016 Okänd. År 1925.  P001 Spångbergs i Igelstad Nolgården, Undenäs. Föräldrar Frans Spångberg (1863-1945) och hustru Charlotte Johansdotter (1858-1941) med fosterdottern Gurli (1906-1970). Kort troligen taget på 1920-talet. De bodde på fastigheten Igelstad 1:24.  p002 Bertil Johansson som soldat hemma på verandan i Solbacken, Svanhult. Omkring 1928.  p003 Nr 3 från vänster är Sör-Elsa Andersson, Sörgården, Svanhult. De övriga kan vara hennes systrar. Troligen 1920-talet. 
p006 Agnes Andersson, g Eriksson, Igelstad Nolgården, och Gurli Ragnhild Viktoria, Gurli bodde hos Spångbergs i Igelstad. Till höger eventuellt Dagmar i Sjöfallet, Undenäs. Troligen 1920-talet.  p007 Edit Johansson, Solbacken, Svanhult. Troligen 1920-talet.  p008 Syskonen Gunnar och Annie i Hemmet, Undenäs, med mor. Deras kor. Troligen 1920-talet.  p009 Västra Kvarnsjöbacken, Tived, före ombyggnad. Huset sett från sydost. Vägen mot Vägen och Ösjö går på andra sidan om staketet bortom huset. Troligen 1920-talet. 
Q001 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult, vid sin cykel. År 1925.  Q002 Troligen Hildur och Ellen Johansson, systrar till Selma Johansson i Kopparhult. Bilden är tagen norrut vid snöplogsplatsen vid södra infarten till Kopparhult. År 1925.  Q003 Troligen bröderna Frans och Otto i Stackabacken, Ösjö, Tived. År 1925.  Q004 Okänd stuga. År 1925. 
Q005 Bertil Johansson sitter på muren vid sitt hem Solbacken, Svanhult. I bakgrunden ses källaren. År 1925.  Q006 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult. År 1925.  P004a Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult, som soldat. Omkring 1928.  R001 Mons handel. Affären i Nya Havsmon, Undenäs. År 1925. 
P004b Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult, som soldat. Omkring 1928.  R003 Eventuellt grupp från Hult, Undenäs. År 1925.  p005 Igelstad Nolgråden, Undenäs. Frans Spångberg och adoptivdottern Gurli Spångberg står framför huset. Troligen 1920-talet.  R004 Okänt barn. År 1925. 
R005 Eventuellt Dagny, Märta, Ture Johansson i Mostugan, Havsmon, Undenäs m fl. År 1925.  R007 Fr vänster Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult, troligen Anna och Alma (i Stackabacken?). År 1925.  R002 Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult. År 1925.  R008 Hanna Ring på verandan. År 1925. 
R009 Till höger Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult. Till vänster Alma, i mitten troligen Anna. År 1925.  R010 Hanna Ring i det fria. År 1925.  R012 Bostadshuset vid Solbacken, Svanhult, sett från gamla vägen i öster.År 1925.  R013 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult. År 1925. 
R014 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult. År 1925.  S002 Makarna Gunhild och Kalle Larsson i Svanhult. Troligen 1920-talet.  S003 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult, som soldat. Omkring 1928. Bilden är tagen vid muren vid Solbacken.  S004 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult, som soldat. Han ligger på backen norr om huset i Solbacken. Omrking 1928. 
S005 Ida Ahlsten med barnen Adele och Josef i Svanhult. Troligen 1920-talet.  S006 Okänd. Bild eventuellt tagen utanför Vägens missionshus, Tived. Troligen 1920-talet.  S007 Bostadshus, uthus och källare vid Solbacken, Svanhult. Husen är sedda från nya vägen sydväst om huset. Troligen 1920-talet.  S008 Bertil Johansson som soldat på verandan till sitt hem i Solbacken, Svanhult. Omkring 1928. 
S011 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult. Troligen 1920-talet.  S012 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult med katt. Han sitter strax bakom (norr om) uthuset vid Solbacken. Troligen 1920-talet. Uthuset har spåntak.  S014 Okända cyklister. Troligen 1920-talet.  S015 ostadshuset vid Solbacken, Svanhult, sett från gamla vägen i öster. Vinterbild. Troligen 1920-talet. 
S016 Okända. Troligen 1920-talet.  S017 Sör-Elsa Andersson i Sörgården, Svanhult, Undenäs. Troligen 1920-talet.  S019 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult, sitter och läser en bok. Troligen 1920-talet.  S020 Bostadshuset vid Larssons i Svanhult, sett från öster. Vinterbild. Troligen 1920-talet. 
S021 Okänd byggnad. Troligen 1920-talet. Eventuellt Holmgillret, Undenäs.  S022 Okända. Troligen 1920-talet.  S023 Bostadshuset vid Larssons i Svanhult, sett från väster. Köksingången, köket låg till stor del i den utbyggda delen. År 1926. Vinterbild.  S024 Hönsen matas av Gunhild Larsson, Svanhult, Undenäs. Troligen 1920-talet. 
S025 Enligt vissa uppgifter Karl Larsson i Svanhult med hustru Gunhild och son Arne, född 1929. Troligen fel enligt Nils Larsson.  T001 Okänd. Troligen 1920-talet.  T002 Anna Maria Johansdotter, född 1833 i Humsbölet, Undenäs.  T003 Okänd. Troligen 1920-talet.. 
T004 Johan Johansson, han levde i Skeppshult i ett vindsrum hos Hammarströms. Han var förlamad efter polio. Född 1860 i Skeppshult. Troligen 1920-talet.  T005b Bostadshuset vid Nolåsa nära Åtorp, Undenäs. Kallades också Sme´ns. Utanför huset står August Jansson, född 1861. Han var morbror till Bertil Johansson. Troligen 1920-talet.  T007 Signe Hammarström var född på Näset, Undenäs, 18980108 och dog i Köpenhamn 19740503. Troligen 1920-talet.  T008 Gurli Ragnhild Viktoria Pettersson född 19060128 i Stockholm Katarina, död 19700701 i Brevik. Hon var fosterdotter hos Frans och Charlotta Spångberg i Igelstad Nolgården, Undenäs. Charlotta var syster till Roger Hammarströms farmor Selma. Cirka 1916. 
T009 Gunhild Johansson i Solbacken, Svanhult, August i Nordåsa med spånkorg, okänd (ev Augusts syster), Tilda Ring, Ringa, Svanhult. Troligen 1920-talet.  U002 Ev Paulina Larsson från Svanhult med maken Karl Fredrik Andersson. Troligen 1920-talet.  U003 Troligen Augusta Andersson i Nolgården, Svanhult. Troligen 1920-talet.  T006 Nr 3 från vänster är Sör-Elsa Andersson, Sörgården, Svanhult. Nr 4 eventuellt hennes syster Alice. Troligen 1920-talet. 
U006 Andra person från vänster är Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult. Den andre mannen är Evald Hammarström, Skeppshult. Kvinnor okända. Troligen 1920-talet.  U008 Gunhild Johansson, Solbacken, Svanhult. Troligen 1920-talet.  U009 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult. Troligen 1920-talet.  U010 Katt utanför uthuset vid Solbacken, Svanhult. Från vänster ses ladugårdsdörren, laddörren med kattlucka och verkstadsdörren med ett fönster intill. Troligen 1920-talet. 
U011 Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult, sitter och läser en bok. Troligen 1920-talet.  U013 I mitten Evald Hammarström, Skeppshult, och Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult. Kvinnor okända. Troligen 1920-talet.  U012 Cykelutflykt. Bertil Johansson, Solbacken, Svanhult, står längst till höger. Övriga okända. Troligen 1920-talet.  U015 Gunhild Johansson, g Axelsson, sitter utomhus och virkar. Bilden är troligen tagen i backen utanför Solbacken, Svanhult. Troligen 1920- talet. 
U016 Gunhild Johansson, g Axelsson, Solbacken, Svanhult. Framför henne på ett bord ses hennes stickmaskin, som hon använde för att sticka raggsockar. Troligen 1920-talet.  U017 Gunhild Johansson, g Axelsson, Solbacken, Svanhult. Framför henne är hennes stickmaskin, som hon använde för att sticka strumpor och raggsockar. Troligen 1920-talet.  U045 Smeden August Jansson i Nordåsa, Tived (Undenäs) tillverkade korgar. Här sitter han framför en stor korg, som han håller på och flätar. Bild troligen från hans hem i Nordåsa. Han var morbror till Bertil Johansson i Svanhult. Troligen från 1920-talet.  U058 Okända personer. 
U059 Okända personer.  U060 Okänd pojk.  U061 Okänd.  U063 Okänd. 
U064 Okänd.  B004 Solbacken, Svanhult, sett från väster. Troligen 1920-talet.  B005 Augusta och Johan Karlsson, Svanhult, Undenäs. I mitten deras barn Maria och Folke. Troligen slutet på 1920-talet.  B006 Från vänster Maria Karlsson, hennes föräldrar Johan och Augusta Karlsson, Marias tvillingbror Folke, alla från "Mellangården" i Svanhult samt längst till höger Erik Nilsson, Åstorp, Svanhult. Troligen slutet på 1920-talet.