Skolkort från Tiveden

Detta album innehåller skolkort och andra kort med anknytning till skolor i Tiveden. Här finns både gamla och lite nyare kort. Ofta saknas uppgifter om eleverna på skolkorten. Hör gärna av dig, om du har synpunkter eller kompletteringar till korten! Ange då bildens nummer eller namn!

Kontaktperson: Rune Johansson, epost svanhult@gmail.com
picte 0567 Christine skola, Sätra, Undenäs  picte 0568 Christine skola, Sätra, Undenäs  IW0005 Undenäs skola,Valtret : Undenäs, Landskap, Byggnader, Vykort  Satra skola Christine skola, Sätra, Undenäs. Till vänster ses lärarbostaden. 
IW0052 Forsviks skola, Undenäs. Vykort från ca 1950 med texten: Forsviks folkskola. : Undenäs, Byggnader, Vykort  Schule1 Skolkort från Skeppshults skola. Ca 1935. Lärare: Margit Hultin. Bland eleverna finns troligen Alva gift Karlsson, Svanhult (nr 2 fr v?). : Svanhult, Övrigt folk, Foto  Skeppshults skola Skolkort Skeppshults skola ca 1915. Lärarinna Alice Sjöö. bakre raden fr v Karl Hammarström i Skeppshult, Erik Andersson i Svanhult Nolgården, Torsten fosterson i Svanhult, Bertil Johansson i Svanhult. I främre raden fr v Elvira i Uggletorp, Gunhild Lilja i Igelstad, Anny i Uggletorp, Rut Larsson i Svanhult, Helga Andersson i Uggletorp, Hillvi Svensson i Vasses vid Uggletorp, Gulli Spångberg i Igelstad, Ingrid Persson i Skrppshult, Filip Ahlsten i Svanhults kvarn, Bertil Augustsson i Myrmon Igelstad, Nils Rolander i Svanhults affär, Gunnar i Igelstad, Gustav Asp i hemmet vid Hult. : Övrigt folk, Foto, Svanhult, Undenäs : Margit Hultin  BeatebSkola Beatebergs skola : Övrigt Tiveden, Foto 
Beatebskolkort Skolkort från Beateberg : Övrigt Tiveden, Foto  Valtret Inga-Lill Svard Skolkort från Valtrets nya skola, Undenäs. Lärare: Inga-Lill Svärd.  Hultet Maja Bylund Skolkort från Hultet, Svanvik, Undenäs. Lärare: Maja Bylund  Granvik Bror Andreasson Greta Andersson Skolkort från Granvik, Undenäs. Lärare: Bror Andreasson och Greta Andersson. 
Christine skola 1922 Laura Holger Skolkort från Christine skola, Sätra, Undenäs, år 1922. Lärare: Laura Holger.  Christine skola Sista examen 1964 Skolkort från Christine skola, Sätra, Undenäs. Sista examen år 1964.  Valtret 1949 klass 5-6-7 Valtrets skola, Undenäs, år 1949, klass 5,6 och 7. Lärare: John Harling.  rune028 Skolkort från Dammtorps skola, Tived. Tidigt 1900-tal. 
rune029 Skolkort från Dammtorps skola, Tived, tidigt 1900-tal.  rune031 Skolkort från Dammtorps skola, Tived, troligen på 1910-talet.  Lindhult ca 1916 Skolkort från Lindhults småskola ca 1916. Lärare: Karlsson. Översta raden: Elias fr Skagen, morbror Karl i Bolltorp, Paul Skoog, Eskil Andersson fr Åtkärr, Einar Andersson fr Skagen, Sven i Lofalla, Harry Sjögren. Näst översta raden: Karl Eriksson, Einar Ekholm i Edet, Sara i Lofalla, Greta Sjögren, Hilda Holker. Näst nedersta raden: Fritz i Hamburg, Anna i Skagen, Elsa Andersson i Hamburg, Nanna Wikström, Rut i Mossen. Nedersta raden: Astrid i Råsa, Anna i Ranes, Irma i Ranes, Inga i Skagen, mamma Astrid i Bolltorp och Berlinbarnet Emma.  Skolkok Forsvik 1952 Personal och elever vid skolköket i Forsvik, Undenäs. År 1952. 
Valtret klass 7 1954-55 Skolkort från Valtrets storskola, Undenäs, klass 7 år 1954-1955. Lärare: John Harling.  Valtret klass 6 1954-55 Skolkort från Valtrets mellanskola, Undenäs, 1954-1955. Läraren B Gösta Carshult sitter längst bak.  Havsmons skola 1960-61 Skolkort från Havsmons skola, Undenäs, 1960-1961. Lärare: Inga-Lill Svärd.  Valtrets skola 1957-58 Margit Hultin Skolkort från Valtrets småskola, Undenäs, 1957-1958. Lärare: Margit Hultin. 
rune037 Skolkort från Dammtorps skola, Tived, år 1941. Lärare: Tyra Westlund. Elever: Gunvor Pettersson, Bråten; Elly Karlsson, Undenebotten; Karl-Gunnar Jansson, Häggehemmet; Rune Gustavsson, Mosshult; Gunnar Erlandsson, Sågkvarn; Olle Pettersson, Fagerlid.  rune011 Skolkort från Tiveds skola. Första året i Tiveds nya skola 1957-58.  Bakre raden: Rune Jakobsson, Vägen; Kenth Karlsson, Kopparhult; Josef Bichis, Tivedstorp; Bo Särnholm, Skomakaretorp; Johan Bichis, Tivedstorp; Christer Jakobsson, Häggehemmet; Gunnar Andersson, Sävsjöfallet; Lars Jakobsson, Vägen. Mellanraden: Iris; Hans Andersson, Sannerud; Gösta Engström, Holmen; Inger Karlsson, Åboholm; Anita Persson, Bråten; Åke Karlsson, Svenstorp; Katarina Pettersson, L Mosshult, Ivan Nordin, Häggeboda; Lena Johansson, Tullsjöängen. Främre raden: Maj Johansson, L Häggehemmet; Anita Wirdby, Rödjorna; Vivica Johansson, Häggeboda; Birgitta Andersson, Skyttatorp; Maj Johansson, L Häggehemmet; Ingegerd Hermansson, Fagerlid; Kristina Svensson, Kungsbacken. Lärare: Maj Erlandsson, Sannerud.  rune012 Skolkort från Tiveds skola. Skolkort läsåret 1958-1959.  Stående: Ola Hellman, Sannerud; Christer Jakobsson, Häggehemmet; Lars Jakobsson, Vägen; Ivan Nordin, Häggeboda; Åke Karlsson, Svenstorp; Gunnar Andersson, Sävsjöfallet; Tommy Nilsson, Sågkvarn; Josef Bichis, Tivedstorp; Joan Bichis, Tivedstorp. Sittande: Lena Johansson, Tullsjöängen; Viveka Johansson, Häggeboda; Anita Persson, Bråten; Anneli Hermansson, Sannerud; Kerstin Johansson, Häggehemmet; Lena Davidsson, Undenebotten; Inger Pettersson, Baggekärr; Katarina Pettersson, L Mosshult.  rune013 Skolkort från Tiveds skola. Läsåret 1959-1960.  Bakre raden: Gun Pettersson, Björkhaga; Birgitta Holmberg, Ösjönäs; Lena Davidsson, Undenebotten; Inger Pettersson, Baggekärr; Gun Lundgren, Häggehemmet; Josef Bichis, Tiviedstorp; Ola Hellman, Sannerud; Sölve Svanberg, Davidstorp. Främre raden: Anders Häggstam, Häggeboda; Joan Bichis, Tivedstorp; Tommy Nilsson, Sågkvarn; Esbjörn Löfstrand, Ösjönäs; Jan-Ola Jakobsson, Vägen; Ingemar Johansson, Tullsjöängen. Lärare: Maj Erlandsson. 
rune014 Skolkort från Tiveds skola. Läsåret 1960-1961.  Stående: Mats Särnholm, Skomakaretorp; Anders Häggstam, Häggeboda; Jan-Ola Jakobsson, Vägen; Ingemar Johansson, Tullsjöängen; Esbjörn Löfstrand, Ösjönäs; Kjell-Olof Andersson, Källängen; Sölve Svanberg, Davidstorp. Sittande: Kristina Hermansson, Sannerud; Gun Pettersson, Björkhaga; Birgitta Holmberg, Ösjönäs. Lärare: Maj Erlandsson.  rune015 Skolkort från Tiveds skola. Läsåret 1961-1962.  Stående: Kjell-Olof Andersson, Källängen; Tomas Jakobsson, Vägen; Janne Andersson, Häggehemmet; Bo Särnholm, Skomakaretorp; Weine Granath, Åboholm; Anna-Lena Hermansson, Fagerrlid. Sittande: Helge Jakobsson, Sannerud; Arne Andersson, Sävsjöfallet; Dick Forsberg, Sannerud; Gerd Johansson, Alebacken; Eva Pettersson, L Mosshult. Lärare: Maj Erlandsson.  rune016 Skolkort från Tiveds skola. Läsåret 1961-1962.  Bakre raden: Tomas Jakobsson, Vägen; Tomas Hermansson, Kopparhult; Janne Andersson, Häggehemmet; Helge Jakobsson, Sannerud; Weine Granath, Åboholm. Främre raden: Dick Forsberg, Sannerud; Birgit Jakobsson, Kungsbacken; Maud Svanberg, Davidstorp; Ingela Hellman, Sannerud; Eva Pettersson, Mosshult; Anders Andersson, Ykullen. Lärare: Maj Erlandsson.  rune017 Skolkort från Tivedsskola. Läsåret 1963-1964.  Bakre raden: Eva Andersson, Åboholm; Kerstin Andersson, Sävsjöfallet; Tomas Hermansson, Kopparhult; Maud Svanberg, Davidstorp; Anders Johansson, Björkmarken; Jan Eriksson, Björkmarken. Främre raden: Mona Jakobsson, Vägen; Weine Karlsson, Kopparhult; Krister Holmberg, Ösjönäs; Berit Wirdby, Rödjorna; Birgit Jakobsson, Kungsbacken; Göran Lundström, Björkmarken; Anders Andersson, Ykullen. Lärare: Maj Erlandsson. 
rune018 Skolkort från Tiveds skola: Läsåret 1964-1965.  Bakre raden: Mona Jakobsson, Vägen; Kristina Andersson, Ykullen; Göran Lundström, Björkmarken; Katarina Andersson, Ykullen; Weine Karlsson, Kopparhult; Katarina Arvidsson, Åboholm. Främre raden: Eva Arvidsson, Åboholm; Berit Wirdby, Rödjorna; Kerstin Andersson, Sävsjöfallet. Lärare: Maj Erlandsson.  rune019 Skolkort från Tiveds skola. Läsåret 1968-1969.  Bakre raden: Berit Wirdby, Rödjorna; Eva Arvidsson, Åboholm; Mona Jakobsson, Vägen; Kjerstin Andersson, Sävsjöfallet. Mellanraden: Carina Andersson, Undenebotten; Margareta Holmberg, Hagalund; Maria Arvidsson, Åboholm; Marita Hermansson, Kopparhult; Ann-Katrin Andersson, Källängen; Kristina Andersson, Undenebotten; Gun Lundgren, Häggehemmet. Främre raden: Stig Johansson, Åboholm; Olle Hansson, Undenebotten; Tomas Andersson, Ykullen; Göran Lundström, Björkmarken; Bengt-Åke Eriksson, Västansjö; Veine Karlsson, Kopparhult. Lärare: Maj Erlandsson och okänd.  rune020 Skolkort från Tiveds skola: Läsåret 1969-1970.  Bakre raden: Ann-Kagtrin Andersson, Källängen; Kristina Andersson, Ykullen; Katarina Andersson, Åboholm; Marita Hermansson, Kopparhult; Katarina Andersson, Ykullen. Mellanraden: Alf Nilsson, Davidstorp; Eva Wirdby, Davidstorp; Åke Zakrisson, Undenebotten; Stig Johansson, Åboholm; Tomas Andersson, Ykullen; Margareta Holmberg, Hagalund. Främre raden: Eto Hellman, Sannerud; Jan Nilsson, Davidstorp; Kennet Eriksson, Kungsbacken; Maria Larsson, Sannerud; Karina Andersson, Undenebotten,; Isabell Andersson, Undenebotten; Lars Eriksson, Kungsbacken; Per-Olof Karslsson, Kopparhult. Lärare: Maj Erlandsson och okänd.  rune023 En skolresa med sjuorna i Tiveds skola år 1955. Maj-Lis tillsammans med Göte Hellman på en tur till Stockholm. Fotot är taget vid ett studiebesök på Bromma.  Stående: Göte Hellman, Dammtorp; Börje Andersson, Ösjöängen; Torbjörn Jakobsson, Vägen; Ingrid Persson, Bråten; Majken Johansson, L Källarefallet; Alice Andersson, Ängkärr; Vivianne Andersson, Häggehemmet; Maj Erlandsson, Vägens skola. Sittande: Lars Pettersson, Bråten; Kent Gustavsson, Sandfallet; Karl-Erik Johansson, Nybygget; Tage Johansson, Holmsjötorp; Runar Adamsson, Sävsjöfallet; Sune Gustavsson, Kråkvattnet; Berndt Persson, Ykullen. 
Ingemar012 Skolkort från småskolan i Höghult, Undenäs. Paul Eriksson sitter längst fram till höger, Thea Eriksson Boström (syster till Paul) sitter bredvid. Övriga okända. Fotograf: Aron Johansson, Skövde. Ca 1909-1910.  rune021 Studie av en liten insekt i en liten burk. Tiveds skola.  Esbjörn Löfstrand, Ösjönäs; Mats Särnholm, Skomakaretorp; Gerd Johansson, Albacken; Jan-Ola Jakobsson, Vägen; Kjell-Olof Andersson, Källängen; Birgitta Holmberg, Hagalund; Anna-Lena Hermansson, Fagerlid; Ingemar Johansson, Tullsjöängen; Gun Pettersson, Björkhaga. Fröken: Maj Erlandsson. Troligen 1961.  rune022 Tre tvillingpar i Tiveds skola.   Kristina & Katarina Andersson, Ykullen; Carina & Isabell Andersson, Undenebotten; Kennet & Lars Eriksson, Kungsbacken. 1960-talet.  ingemar036 Söndagsskoleavslutning vid Sågkvarn, Tived, ca 1940. 1 Olle Andersson Källängen 2 Bror Karlsson Grässjön 3 Lennart Persson Fagerlid 4 Arne Gustafsson ST Mosshult 5 Ingvar Olovsson Fagerlid 6 Henry Karlsson Bomberget 7 Elly Johansson Skomakartorp 8 Karl-Erik Gustafsson ST Mosshult 9 Knut Vestlund 10 Folke Persson Sågkvarn 11 Ingabritt Persson Bråten 12 Sven Pettersson Lilla Mosshult 13 Svenåke Pettersson Fagerlid 14 Marian Pettersson Bråten 15 Ingrid Olovsson Fagerlid 16 Märta Hempel Aspa 17 Ingrid Hermansson Sågkvarn 18 Tyra Vestlund Davidstorps skola 19 Gudrun Jonsson Skomakartorp 20 Ingalis Karlsson Källängen 21 Rut Johansson Skomakartorp 
ingemar025 Skolkort, Tived. 1 Elsy Andersson Källängen 2 Elly Johansson Skomakartorp 3 Gudrun Jonsson Skomakartorp 4 Lennart Carlsson Undenebotten 5 Sven Åke Pettersson Fagerlid 6 Arne Gustafsson ST Mosshult 7? Baggetorp 8 Elly Carlsson Undenebotten 9 Karl Gunnar Jansson Lilla Hägghemmet 10 Rune Gustafsson ST Mosshult 11 Nils Pettersson Fagerlid 12 Gunnar Hermansson.  rune106 Skolbarn i skolsalen i Vägens skola, Tived.  Till vänster Sven Andersson, Ösjöängen; tvåa till vänster Nils Karlsson, Perstorp; bredvid Karls Karlsson, Perstorp; trea från vänster Hilding Nilsson, Kärrefallet; bredvid Nils Karlsson, Åtorp; fyra från vänster Greta Källstrand, Ösjö; bredvid Maj Andersson, Ösjöängen; lärare Greta Sand, senare gift Tivell; andra raden till vänster Ingrid Nilsson, Kärrefallet; bredvid Ingrid Johansson, Svenstorp; tvåa vänster Karl Isaksson, Kärret; bredvid Sigvard Johansson, Svenstorp.  rune153 Skolkort från Vägens skola, Tived, år 1899. Bakersta raden fr v: 4 okända; August Pettersson, Vägen, skolstyrelsens ordförande; skollärare Hjertstedt, smålänning, rädd för getingar; Herman, Vägen (nuv Jakobssons gård); Hjertstedts hushållerska; Lena Pettersson, Vägen. Mellanraden fr v: Henning, Sanna, Eskils far; Johan Källstrand, Ösjö; 2 ev från Kopparhult; 2 okända; 3 från Stackabacken (där var 11 barn, fadern August, modern Alma, barnen Adel, Otto och Henning emigrerade till Amerika, Lina var servitris i Stockholm); liten pojk, som ej börjat skolan, bror till Ellen och Elisabet Gustafsson i Ösjöängen. Främre raden fr v: Ellen Gustafsson, Ösjöängen (kusin till Karl i Vägen); Elisabet Gustafsson, Ösjöängen, syster till Ellen; okänd; Amanda, Kopparhult; Edla, Vägen, (en liten gård, som August i Vägen köpte); okänd; Marie, troligen Kopparhult; okänd; Svensson, Kopparhult (i vitt stort randigt förkläde); ev Ester, Ösjöängen; ev Ester, Ösjöängen; 3 flickor, kan vara Anna, Ida eller Augusta, Kopparhult eller Ösjönäs; flicka från Kopparhult; 2 okända, liten pojke, som ej börjat skola, ev bror till Ellen och Elisabet i Ösjöängen; troligen Karl Persson, Vägen; liten flicka som ej börjat skolan.  rune160 Porträtt av G A Hjertstedt, lärare i Vägens skola, Tived, 1886-1904. 
rune154 Lekande skolbarn utanför Vägens skola, Tived. Nr 5 från vänster Anna Eriksson, Kvarnsjöbacken, Tived; längst till höger Svea Nilsson i Kärrefallet, g Johansson i Önsbolet. Läraren Greta Sand, ibland elakt kallad Grus). Nr 7 från vänster eventuellt Allan i Grönelid, Tived. Övriga är okända personer.  rune157 Gösta Tillanders första skolklass i Vägens skola, Tived. Ca 1920.  rune164 Vägens skola, Tived. Utanför skolan står Henning Persson med mor Hulda Andersson, de städade i skolan.  rune191 Skolkort från Davidstorps skola. Lärarinna Maja Wermelin. Barn i bakre raden: Kjell Karlsson, Undenebotten; Maj-Britt Pettersson, Lilla Mosshult; Nils-Erik Larsson, Stora Mosshult; Ingrid Persson, Bråten?; Bengt Larsson, Stora Mosshult. Barn i främre raden Lasse Pettersson, Bråten; Linnea Pettersson, Lilla Mosshult; Runar Adamsson, Sävsjöfallet. Troligen 1940-tal. 
rune187d Kandidaten, lärare i Davidstorps skola, Tived. År 1945.  rune187a Skolklass troligen vid Vägens skola, Tived. Lärare Karin Berglund, först lärare i Vägens skola, sedan i Davidstorps skola, Tived.  Lena021 Skolbyggnaden i Bergshult, Askersunds landsförsamling.  Lena022 Skolklass med sex okända pojkar och tre okända flickor samt lärarinna. Bilden är från Bergshults skola, Askersunds landsförsamling. År 1933. 
rune208 Kandidaten, lärare i Davidstorps skola, Tived, med sina elever Karin Bohlin, Ingrid Jakobsson, Margit Pettersson, Lisbet Jakobsson, Gunnar Janssson?, Inga ?, Gunnar Pettersson, Elvy Jalesbror?, Karl-Gösta ?, Gerhard ?, Gerd ?, Maj-Britt Jansson. Många efternamn svårlästa/okända.  rune211 Davidstorps skola, Tived, och lärare  rune212 Utbyggnad Davidstorps skola, Tived.  rune217 Arvid Jakobsson sågar ved vid uthus vid Davidstorps skola, Tived. 
rune345 Klass 1 och 2 i okänd skola.  rune346 Klass 3 och 4 i okänd skola.  rune347 Klass 5 och 6 i okänd skola.  rune348 Klass 5 och 6 utanför Tiveds skola. 
rune349 Klass 1, troligen i realskola. Okänd skola.  ingemar109 Skolkort från okänd skola.  inger9b Henning Persson och hans mor Hulda Andersson, Ösjöängen, Tived. De står framför Vägens skola. Troligen 1930-talet.  inger9c Henning Persson, Ösjöängen, och hans mor Hulda Andersson står framför Vägens skola, Tived. Troligen 1930-talet. 
svanberg23a Skolkort från Vägens skola, Tived. Slutet av 1920-talet. Syskonen Nils och Margareta Andersson från Ösjö, Tived, står som 3 och 4 från vänster.  inger40 På väg till söndagsskolan i Vägens missionshus, Tived. Inger Persson i Ösjöängen tillsammans med mormor Anna Jakobsson, Tivedstorp, och mamma Ingeborg Persson i Ösjöängen, Tived. Ca 1948  inger48 Skolkort från Tiveds skola. Stående längst bak fr v: Bengt Jakobsson från Vägen, Ville Andersson från Sannerud, Sture Persson från Vägen. Siv Andersson (syster till Ville), Anita Pettersson från Baggekärr, Anita Andersson (också syster till Ville), Siv från Frambo (glömt vad hon hette i efternamn), läraren Gösta Aldén som också var kantor, Barbro Pettersson från Baggekärr (syster till Anita) Sittande fr v: Annica Aldén, Sannerud, Gudrun Björhed från Kärret, Gunilla Häggstam, Häggeboda, Katarina Löfstrand, Ösjönäs, Ulla Carlsson, Svenstorp (nu ordf i Tiveds hembygdsförening), Kerstin Häggstam, Häggeboda, Birgitta Källstrand från Ösjö, Inger P från Ösjö Sittande längst fram: Åke Birgersson, Baggekärr, Kjell Andersson, Baggekärr, Alf Häggstam, Häggeboda, Mats Aldén, Sannerud, Sven-Elof ??? från Kungsbacken, Gunnar Johansson från Svenstorp, Nils-Erik - Pigge - Karlsson, Hagalund, Leif-Åke ??? från Nybygget. Ägare: Inger Persson, Ösjöängen.  valtretsk-kopiera Valtrets skola, Undenäs. Vykort. Folkskolan med lekande barn i förgrunden. 
Skolkort Skeppshults skola, Undenäs. Interiör från Skeppshults småskola med elever födda 1910. Från vänster Gunnar i Sörgården, Igelstad; Harald Persson i Skeppshult; Annie (Andersson?) i Hemmet Skeppshult; Astrid Andersson i Svanhult; lärarinnan Aline Sofia Sjöö; Märta Svensson i Vasses, Uggletorp och Ester i Vasses, Uggletorp.  KarlJ9 Lärarbostaden vid Lindhults skola, Undenäs.  RJ28 Lärarkollegiet på samrealskolan i Karlsborg år 1958-1959, då Rune Johansson gick där i klass 2C. Från vänster C-Carlsson, Karlsson, rektor Rudenstam, Mellander, Storm, klassföreståndaren Stig Johnsson, Andersson, Backryd, Hernberg, Hallberg och Lundman.  RJ44 Klass 1 Valtrets skola, Undenäs, år 1950. Bilden är tagen framför småskolan i Valtret. Bakre raden: Allan?; okänd; Roger Hammarström, Skeppshult; Sten Kullberg; Jörgen Berlin; Valter Johansson Skaghammar, Skagen; Lennart Paulsson, Lindhult; Karl-Erik Karlsson, Hult. Mittraden: Veikko Hukka Holmer; Jan Holmén; Birgit Axelsson, Högelid; Birgitta i Kusås; Maud Jansson, Höghult; Lillemor Tunell, Lövåsen; Bertil, Uggletorp; Claes Hemberg, Sätra;. Främre rade: Lars-Erik; okänd; okänd; Jan Grimmefält, Närlunda; Hans i Hagen; Rune Johansson; Önsbolet; Rune Johansson, Svanhult. Lärare: Margit Hultin. 
yvonne2 Konfirmationskort, Tiveds kyrka.Kyrkoherde Karl David Ahlner. Längst t vänster Göte Hellman. År 1924.  yvonne3 Skolklass har ringlek vid Dammtorps skola, Tived. Ca 1920.  yvonne1 Skolkort från Tiveds skola. Bakre raden: Göte Hellman, David Lindström, okänd, AE Hellman (lärare), Svea Hellman, David Pettersson, okänd. Mellanrad: Lisa Pettersson, okänd, Maria Pettersson, okänd, Linnea Lindström, okänd, Rut Olsson, okänd, Anna Karlsson. Främre: Bertil Karlsson, okänd, Runo Hellman. Ca 1920.  yvonne9 Skolkort från okänd skola. År 1920. Lärare Ramström. 
gb22 Flygbild med Valtrets nya skola i Undenäs samt mellanskolan närmast och storskolan i mitten. Poststämpel 1964.  yvonne8 Skolkort från Tiveds skola. Klassfoto i skolans trädgård.   Bakre: Ingemar Stenström, Kerstin Jakobsson, Stig Larsson, Sonja Carlsson, Arne Johansson, Millis Johansson, Kjell Sädström, Inger Karlsson, Tage Svensson, Ann-Britt Svensson, Maja Hellman, Stig Andersson, Berit Karlsson, Ingrid Nilsson. Mellanrad: Doris Jakobsson, Alice Andersson, Berit Jakobsson, Helena Häggstam, Monica Aldén, Annica Aldén, Bo Gustafsson. Främre: Ragnar Eriksson, Bertil Eriksson, K-E Johansson, Lars Aldén, Torbjörn Jakobsson, Gunnar Nilsson, Arne Andersson.  yvonne6 Skolkort från Dammtorps skola, år 1922. Lärare: Jenny Nilsson.  BE6 Skolbarn vid Vägens skola, Tived. Stående från vänster: Okänd kvinna, Svea i Kärrefallet, Tived (gift Johansson i Önsbolet, Undenäs); okänd, Anna Eriksson i Kvarnsjöbacken, Tived; Hedvig i Spjuta (Åtorp), Undenäs; Margareta Tjärström i Ösjöängen, Tived; lärare Greta Sand. I mittraden från vänster: Ev Oskar i Spjuta (Åtorp); Allan Pettersson i Grönelid, Tived; Nisse Tjärström i Ösjöängen, Tived. Sittande i främre raden i mitten ev David i Spjuta (Åtorp), övriga okända. Cirka 1928. 
IL5 Grimseruds skola.  IL47 Skolkort från Christine skola, Sätra, Undenäs. Skolkortet är taget framför skolan. Okända personer.  IL48 Okänt skolkort.  IL50 Skolkort från Christine skola, Sätra, Undenäs. Ragnar Wikströms skolkort från Sätra skola. Bakre raden från vänster: Harry Gustafsson (Dunderbacken); Erik i Berget; Evert i Karlberg; Vidar Gustafsson i Pellängen; Gösta Gustafsson i Pellängen; Lärarinna Laura Holger, okänd från Kackebot, okänd, Ragnar Wikström i Nolkvarn; Ernst Andersson. I främre raden från vänster: Ragnhild Nilsson; Rut Gustafsson (Ingalisas mor), okänd från Kronsågen; Jenny Larsson i Hovet; Karin Larsson; Elsa Blom (Edits syster); Alice i Dunderbacken; Dagny Gustafsson; Berta Persson i Edet (Systerr till Knut och Anders); Edit Alexandersson; Magnhild Karlsson; Signe Larsson (pappan var trädgårdsmästare på Sätra). 
IL54 Skolkort från Lindhults skola, Undenäs. Ragnar Wikströms skolkort från Sätra skola. Bakre raden från vänster: Harry Gustafsson (Dunderbacken); Erik i Berget; Evert i Karlberg; Vidar Gustafsson i Pellängen; Gösta Gustafsson i Pellängen; Lärarinna Laura Holger, okänd från Kackebot, okänd, Ragnar Wikström i Nolkvarn; Ernst Andersson. I främre raden från vänster: Ragnhild Nilsson; Rut Gustafsson (Ingalisas mor), okänd från Kronsågen; Jenny Larsson i Hovet; Karin Larsson; Elsa Blom (Edits syster); Alice i Dunderbacken; Dagny Gustafsson; Berta Persson i Edet (Systerr till Knut och Anders); Edit Alexandersson; Magnhild Karlsson; Signe Larsson (pappan var trädgårdsmästare på Sätra).  IL62 Skolkort från Christine skola, Sätra, Undenäs. Ragnar Wikströms skolkort från Sätra skola. Bakre raden från vänster: Harry Gustafsson (Dunderbacken); Erik i Berget; Evert i Karlberg; Vidar Gustafsson i Pellängen; Gösta Gustafsson i Pellängen; Lärarinna Laura Holger, okänd från Kackebot, okänd, Ragnar Wikström i Nolkvarn; Ernst Andersson. I främre raden från vänster: Ragnhild Nilsson; Rut Gustafsson (Ingalisas mor), okänd från Kronsågen; Jenny Larsson i Hovet; Karin Larsson; Elsa Blom (Edits syster); Alice i Dunderbacken; Dagny Gustafsson; Berta Persson i Edet (Systerr till Knut och Anders); Edit Alexandersson; Magnhild Karlsson; Signe Larsson (pappan var trädgårdsmästare på Sätra).  IL75 Christine skola, gamla folkskolan i Sätra, Undenäs.  IL49-1 Elever i Lindhults skola, Undenäs. Lisa Wikströms sljöjdkamrater i Lindhults skola. Examensdag. Lisa Wikström sitter längst till höger i tredje raden. Övriga okända. 
IL51-1 Deltagande barn i bibelskolan i Undenäs år 1930. På baksidan står notering Lisa Eriksson. Okända.  ke232 Skolkort från Havsmons skola, Undenäs, ca 1930. Från vänster nr 2 - Karls Erik i Höghult, nr 7 - Britta Nilsson i Svanhult, nr 14 - Karl-Erik Johansson i Höghult, nr 6 - arrendatorsdotter i Hult. Övriga okända.  BJ22 Skolkort med okänt motiv.  Facebook-20160416-053453 Havsmons skola, Undenäs, på 1940-talet. 
Facebook-20160416-053517 Skolkort från Havsmons skola i början av 1940-talet. Längst bak till höger om fröken sitter Håkan Bivegren, Havsmon. Längst fram till vänster Anna-Lisa Johansson. Pojken till höger om kaminen är Bengt Brodow.  Facebook-20160416-053537 Skolkort från Skeppshults skola, Undenäs, i slutet på 1930-talet. Barnen i Havsmon och Igelstad fick gå i den s k småbarnsskolan där, dvs de tre första åren. Nr 1 från vänster är Olle Johansson, Igelstad (Anders Johanssons farbror), nr 2 Arne i Nära, nr 3 Åke Evertsson. Svanhult, pojken, som fröken håller handen på är troligen Håkan Bivegren, Havsmon, och pojken längst till höger Sven Larsson.