Några bilder från träff med Svanhults Byalag den 28 juli 2013


 

Till Svanhults bys startsida.