Svanhult - en by i Tiveden

   

Byalag

 

Om byn

  foto

 

Välkommen

Svanhult är en liten by i Undenäs socken, Karlsborgs kommun. Se karta! Byn ligger vid sjön Undens sydöstra strand i Tiveden. Från de centrala delarna av byn har man en fin utsikt ut över sjön.

Mitt i byn finns ännu öppna åker- och betesmarker. Ner mot sjön finns gamla hagmarker, nu lövskogar, med en delvis rik och intressant flora. Högre upp finns magra barrskogar med insprängda myrmarker och småsjöar. Byn gränsar i norr till en å med forsar och ett vattenfall.

För att hantera och diskutera gemensamma frågar i byn finns ett byalag med permanentboende, fritidsboende och andra personer med anknytning till byn.

Rune Johansson, uppväxt i Svanhult, har forskat om byn och samlat in och sammanställt en omfattande information om byn. Han svarar också för denna hemsida.

Rune Johansson har också registrerat ett omfattande historiskt underlag från Undenäs och Tiveds socknar. En del av detta finns nu på nätet. Klicka här för att komma till registren.  Han har också skannat mängder av gamla kort från bygden. Ett litet urval av dessa finns här.

Rune Johanson svarar också för Facebook-gruppen Tiveden i svunna tider, där intresserade kan hitta eller bidra med bilder och annat underlag från bygden.

Söker berättelser, kort och annat underlag om byn och förslag till aktiviteter för byalaget.

Söker hjälp att få fram uppgifter om motiven på de många bilderna från bygden.

Gå med i Facebook-gruppen Tiveden i svunna tider!

Läs och skriv i bloggen!

Kontaktperson: Rune Johansson, epost.