Svanhult - en by i Tiveden

  Hem  

 

Om byn

  foto

 

Byalaget

I Svanhult finns ett byalag, som har ett 50-tal medlemmar. I byalaget ingår permanentboende, fritidsboende, tidigare byinvånare samt andra personer med anknytning till byn. Byalaget är löst organiserat, helt utan styrelse eller ekonomiska medel. Allt arbete i byalaget görs ideellt.

I byalaget diskuteras frågor av gemensamt intresse för hela byn samt ordnas gemensamma aktiviteter. Byalagets verksamhet syftar till att skapa insikter om byns värden och historia samt att skapa en gemensam bykänsla, där förståelse, sammanhållning och en god utveckling i byn utgör viktiga inslag.

Byalaget har svarat för att en anslagstavla satts upp och att byn skyltats upp utmed de allmänna vägarna i byn. I byalagets regi har också ordnats gemensamma arrangemang, såsom slåtterdagar, byavandringar och bildvisningar. Byalaget har också bidragit med hjälp, underlag och berättelser i Rune Johanssons forskning om byn.

Byalaget efterlyser personer, som är beredda att medverka aktivt i byalagets verksamhet. Förslag på åtgärder och aktiviteter är också välkomna. Kontakta i så fall Rune Johansson!

Byalaget träffades senast den 28 juli 2013, se blogg och bilder.

Söker berättelser, kort och annat underlag om byn och förslag till aktiviteter för byalaget.

Söker hjälp att få fram uppgifter om motiven på de många bilderna från bygden.

Gå med i Facebook-gruppen Tiveden i svunna tider!

Läs och skriv i bloggen!

Kontaktperson: Rune Johansson, epost.